Λ. Βουλιαγμένης

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή εμπορικών κτιρίων.

Τα κτίρια μας αποτελούν μέρος μιας ατζέντας που πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θεωρεί η εταιρεία μας ότι είναι σημαντικά για τα εμπορικά κτιρία, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η καλύτερη προώθηση των προϊόντων. Τα κριτήρια που λαμβάνουμε συνήθως υπόψη για την ανάληψη και περάτωση ενός έργου από τη εταιρεία μας είναι τα εξής:

-Τοποθεσία
-Σύγχρονος σχεδιασμός
-Διάμορφωση περιβάλλοντος χώρου
-Ευέλικτη σχεδίαση των εσωτερικών χώρων
-Ποιοτικές υπηρεσίες υποδομής

Ένα από τα έργα μας, που ανταποκρίνεται στις αξίες μας και πληρεί τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω, βρίσκεται σε μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα Λεωφόρο Βουλιαγμένης 112 και Ζαμάνου 1 στη Γλυφάδα.
Αυτό το έργο αποτελεί μια επενδυτική ευκαιρία, καθώς στεγάζει σήμερα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στον εμπορικό όσο και στον τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, ένοικοι σήμερα του κτιρίου είναι:

-Στο ισόγειο/ ημιυπόγειο βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, που είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα.
-Ο πρώτος όροφος και ο δεύτερος όροφος ενοικιάζονται από τον επίσημο αντιπρόσωπο της Adidas Hellas Α.Ε., μία πολυεθνική εταιρεία αθλητικών ειδών με καταστήματα σε όλο τον κόσμο.
-Επιπλέον, χώροι που διατίθενται αυτήν τη στιγμή προς ενοικίαση:

460 m2 στο Ισόγειο με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον 300 m2 ως ημιώροφος ( 25 m πρόσοψη επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης), 640 m2 στο Ημιυπόγειο (πρόσοψη στη Ζαμάνου) καθώς και χώροι τόσο στον δεύτερο όσο και στον τρίτο όροφο.