Βάρη

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή εμπορικών κτιρίων.

Τα κτίρια μας αποτελούν μέρος μιας ατζέντας που πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θεωρεί η εταιρεία μας ότι είναι σημαντικά για τα εμπορικά κτιρία, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η καλύτερη προώθηση των προϊόντων. Τα κριτήρια που λαμβάνουμε συνήθως υπόψη για την ανάληψη και περάτωση ενός έργου από τη εταιρεία μας είναι τα εξής:

-Τοποθεσία
-Σύγχρονος σχεδιασμός
-Διάμορφωση περιβάλλοντος χώρου
-Ευέλικτη σχεδίαση των εσωτερικών χώρων
-Ποιοτικές υπηρεσίες υποδομής

Ταυτότητα κτιρίου: Εμπορικό κτίριο στη Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου 25

Χώροι κτιρίου

-Επίπεδο -2: 260 m2
-Επίπεδο -1: 260 m2
-Επίπεδο 0: 240 m2
-Επίπεδο 1: 140 m2
-Περιβάλλων χώρος: 2.200 m2